-25%

Bong bóng kiếng trái tim lớn màu đỏ

30.000

cúng ta có thể bắt gặp những bữa tiệc trang trí bằng bong bóng kiếng trái tim lớn màu đỏ ở nhiều nơi đó là chứng minh tốt nhất cho độ hot của nó