-25%

Bong bóng trái tim màu xanh

30.000

qua bàn tay kheo léo của các nghệ nhân trang trí những quả bong bóng trái tim màu xanh sẽ trở thành những tiểu canh bong bóng có chủ đề rõ ràng