-25%

Bong bóng trái tim màu đỏ

30.000

không gian hôn lễ ngập tràng những quả bong bóng trái tim màu đỏ xung quanh sẽ là hôn lễ ý nghĩa đối với chủ tiệc và ấn tượng với quan khách