-25%

Bong bóng trái tim màu trắng

30.000

Bong bóng trái tim màu trắng tuy được dùng chủ yếu trong trang trí nhưng ngoài ra nó còn dùng trong quảng cáo cũng rất có hiệu quả