-33%

Bong bóng kiếng chữ A màu bạc

20.000

Ngoài màu vàng thì bong bóng kiếng chữ A màu bạc là loại sang trong và đẳng cấp nhất trong trang trí tiệc bằng bong bóng