-33%

Bong bóng kiếng chữ O màu bạc

20.000

Trang trí bong bóng kiếng chữ O màu bạc cũng là điều không thể thiếu để trang trí sinh nhật cho người lớn có rất nhiều phương tiện nhưng trang trí sinh nhật người lớn bằng bong bóng vẫn được lựa chọn