Những điều người khôn ngoan nói đóng vai trò như một chiếc la bàn cho một cuộc sống tốt đẹp hơn. Điều này đã và luôn luôn xảy ra, bất kể con người sống ở thời đại nào, vùng đất hay điều kiện nào. Điều đáng chú ý ở các câu trích dẫn là chúng truyền tải một thông điệp vô giá về trí tuệ bằng một vài từ nghe quen thuộc, nhưng không bao giờ sáo mòn hoặc sáo rỗng. Chia sẻ những câu trích dẫn này và giúp bạn bè và những người thân yêu của bạn khám phá điều gì đó mới mẻ.