-25%

Bong bóng tròn nhỏ màu xanh dương

15.000

Với kích cở nhỏ nhắn màu sắc dể thương bong bóng tròn nhỏ màu xanh dương có thể nói được mọi lứa tuổi yêu thích được dùng trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là trong trang trí