-25%

Bong bóng kiếng trái tim lớn màu xanh

30.000

tình yêu có nhiều khung bật cảm xúc nên bong bóng kiếng trái tim lớn có nhiều màu, bong bóng kiếng trái tim lớn màu xanh cũng là sự lựa chọn thông minh thể hiện tình cảm trong các buổi tiệc