-33%

Bong bóng kiếng chữ Y màu vàng

20.000

Những trái bong bóng kiếng chữ Y màu vàng đang sẵn sàng căn mình để góp phần trang trí cho bữa tiệc của bạn hay của người mà bạn muốn giành một bữa tiệc bất ngờ tuyệt vời cho người ấy