-33%

Bong bóng kiếng chữ X màu vàng

20.000

trang trí bong bóng chữ X màu vàng bay hiện nay cũng có ít người chưa nghĩ đến mà trang trí, nên nếu bạn trang trí theo cách như vậy sẽ rất đặc biệt.