-33%

Bong bóng kiếng chữ D màu bạc

20.000

Chỉ cần đến cửa hàng phụ kiện trang trí sinh nhật, thôi nôi, tiệc cưới mua những trái bong bóng kiếng chữ D màu bạc về bơm căng lên và trang trí thôi bnaj sẽ có một bứ tiệc lung linh