Trang trí sinh nhật bé Hồng Phúc chủ đề nông trại

Trang trí tiệc sinh nhật Hồng Phúc được lấy ý tưởng từ hình ảnh nông trại gà – năm tuổi của bé và tone màu của chủ đề rừng xanh.
Gói trang trí bao gồm cổng chào, backdrop và bàn gallery tạo nên tổng

Mô tả

Trang trí thôi nôi chủ đề nông trại gà con cho bé Hồng Phúc

Trang trí thôi nôi chủ đề nông trại gà con cho bé Hồng Phúc

 

Trang trí backdrop và bàn gallery chủ đề nông trại gà con

Trang trí backdrop và bàn gallery chủ đề nông trại gà con

 

bánh kem tạo hình gà con 3D theo chủ đề

bánh kem tạo hình gà con 3D theo chủ đề

 

Trang trí backdrop theo chủ đề nông trại gà con

Trang trí backdrop theo chủ đề nông trại gà con

 

Trang trí bàn gallery theo chủ đề nông trại gà con

Trang trí bàn gallery theo chủ đề nông trại gà con

 

Trang trí cổng cầu vồng

Trang trí cổng cầu vồng