Còn bao nhiêu ngày cho đến ngày 25 tháng 12? | Đếm ngược giáng sinh

16 / 100

 

 

Hãy đối mặt với nó: mọi người đều mong chờ được tổ chức lễ Giáng sinh (khi họ làm vậy). Đó là thời gian để đoàn tụ với gia đình, thời gian để yêu và được yêu, và – hãy thừa nhận điều đó – có lẽ là dành những ngày mua sắm điên cuồng.

 

Vì chúng tôi không thể chờ đợi cho đến khi ngày đó đến, chúng tôi nghĩ bạn có thể cùng chúng tôi đếm ngược Giáng sinh này. Bạn có phải là một trong những người đếm ngày, giờ, phút, và có thể là giây còn lại cho đến Giáng sinh? Những tấm thiệp Giáng sinh có khả năng chia sẻ cao này sẽ dẫn đường cho bạn đến với một mùa lễ hội mà chúng ta không thể thiếu.

 >>> Xem thêm Chúc giáng sinh vui vẻ và lời chúc năm mới hạnh phúc cho bạn bè


Nội dung bài viết

Hình ảnh cho Đếm ngược Giáng sinh: 30-21

Chỉ còn 30 ngày nữa là đến Giáng sinh.

Chỉ còn 30 ngày nữa là đến Giáng sinh.

 

 


 

29 Ngày cho đến Giáng sinh.

29 Ngày cho đến Giáng sinh.


 

28 Ngày cho đến Giáng sinh.

28 Ngày cho đến Giáng sinh.


 

27 Ngày cho đến Giáng sinh.

27 Ngày cho đến Giáng sinh.

 


 

26 Ngày cho đến Giáng sinh.

26 Ngày cho đến Giáng sinh.

 


 

25 Ngày cho đến Giáng sinh.

25 Ngày cho đến Giáng sinh.


 

24 Ngày cho đến Giáng sinh.

24 Ngày cho đến Giáng sinh.

 

 


 

23 Ngày cho đến Giáng sinh.

23 Ngày cho đến Giáng sinh.


 

22 Ngày cho đến Giáng sinh.

22 Ngày cho đến Giáng sinh.

 


 

 

21 Ngày cho đến Giáng sinh.

21 Ngày cho đến Giáng sinh.

 


Hình ảnh cho Đếm ngược Giáng sinh: 20-11

 

20 ngày cho đến Giáng sinh.

20 ngày cho đến Giáng sinh.

 


 

19 Ngày cho đến Giáng sinh.

19 Ngày cho đến Giáng sinh.


 

18 ngày cho đến Giáng sinh.

18 ngày cho đến Giáng sinh.

 


 

17 Ngày cho đến Giáng sinh.

17 Ngày cho đến Giáng sinh.


 

16 ngày cho đến Giáng sinh

16 ngày cho đến Giáng sinh

 


 

 

15 ngày cho đến Giáng sinh.

15 ngày cho đến Giáng sinh.


 

 

14 ngày cho đến Giáng sinh.

14 ngày cho đến Giáng sinh.

 


 

13 ngày cho đến Giáng sinh.

13 ngày cho đến Giáng sinh.

 

 


 

12 Ngày cho đến Giáng sinh.

12 Ngày cho đến Giáng sinh.


 

 

11 Ngày cho đến Giáng sinh.

11 Ngày cho đến Giáng sinh.

 


Hình ảnh cho Đếm ngược Giáng sinh: 10-1

 

10 ngày cho đến Giáng sinh

10 ngày cho đến Giáng sinh

 


 

9 ngày nữa là đến lễ giáng sinh

9 ngày nữa là đến lễ giáng sinh

 


 

8 ngày nữa là đến lễ Giáng sinh.

8 ngày nữa là đến lễ Giáng sinh.

 


 

 

Còn 7 ngày nữa là đến lễ Giáng sinh.

Còn 7 ngày nữa là đến lễ Giáng sinh.


 

6 Ngày cho đến Giáng sinh.

6 Ngày cho đến Giáng sinh.


 

 

 

5 ngày cho đến Giáng sinh.

5 ngày cho đến Giáng sinh.

 


 

4 ngày nữa là đến lễ Giáng sinh.

4 ngày nữa là đến lễ Giáng sinh.


 

 

Còn 3 ngày nữa là đến lễ Giáng sinh.

Còn 3 ngày nữa là đến lễ Giáng sinh.


 

Giáng sinh đang đến.

Giáng sinh đang đến.

 


 

Giáng sinh đang đến.

Giáng sinh đang đến.