-20%

Bong bóng nhũ nhỏ màu vàng đồng

20.000

Bong bóng nhũ nhỏ màu vàng đồng có thể tái sử dụng nên ngày càng được sử dụng nhiều trong trang trí các buổi tiệc