-55%

Bong bóng kiếng số 5 màu xanh 1.1m

45.000

bong bóng kiếng số 5 màu xanh 1.1m nếu biết cách bảo quản thì có thể sử dụng nhiều lần trong các bữa tiệc tiết kiệm nhiều chi phí