Bong bóng kiếng màu bạc số 0

ngoài màu vang thì bong bóng kiếng màu bạc số 0 cũng là loại phụ kiện được yêu thích và sử dụng rất nhiều