Tôi có thể mặc đồ trắng đi dự tiệc cưới cho cô dâu không?

Tôi có thể mặc đồ trắng đi dự tiệc cưới cho cô dâu không?