-33%

Bong bóng kiếng chữ R màu vàng

20.000

Bong bóng kiếng chữ R màu vàng chỉ cần dùng đúng cách thì sẽ có thể cất đi và sử dụng cho nhiều lần sau và chỉ có loại bong bóng kiếng chữ cao cấp của Kool Style mới có thể làm được điều đó.