-33%

Bong bóng kiếng chữ B màu vàng

20.000

trong sinh nhật không thể thiếu các lời chúc và thông điệp ý nghĩa hiện nay người ta hiện đại hóa hơn dùng bong bóng kiếng để làm những diều dó và bong bóng kiếng chữ B màu vàng cũng là chữ cái được